In een  huis zonder straling  heb je veel minder klachten!

Aardstralen en wetenschap

Wateraders en wetenschap is geen gelukkige combinatie. Elektromagnetische straling en wetenschap eigenlijk ook niet. Voor een deel heeft Nederland ook een ongelukkige geschiedenis als het om aardstralen gaat.

Wateraders en wetenschap

Volgens wikipedia zouden aardstralen en wateraders in de jaren 30 van de vorige eeuw zijn ontdekt door Gustav Freiherr von Pohl. Hij legt in zijn boek Erdstrahlen als Krankheits- und Krebserreger verband tussen aardstralen, wateraders en kwaadaardige ziekten zoals kanker.Hier schiet Wikipedia echt tekort: al vanuit de middeleeuwen zijn er gravures en tekeningen waarop wichelroedelopers naar wateraders en aardstralen zoeken. Kerken en kathedralen werden op stalingsarme plekken gebouwd en bij voorkeur op een plek waar leylijnen aanwezig zijn. De afbeeldingen staan in Wikipedia, maar er wordt niets over geschreven. Het lijkt er meer op dat het boek van von Pohl het eerste document is waarop de wetenschappers eens flink kritiek kunnen geven.

Wetenschappers die van tevoren al uitgaan van hun gelijk en niet de bereidheid hebben eens serieus te onderzoeken wat een fenomeen nu eigenlijk precies is, zijn eigenlijk geen wetenschappers. Alleen maar vooringenomen kritiek zonder nieuwsgierigheid kan niet anders dan alleen maar tot kritiek leiden.  

ROM-electronics heeft een apparaat ontwikkeld om wateraders te kunnen meten. Het apparaat maakt gebruik van radioactiviteit als indicator voor geologische stoorzones. Enkele jaren geleden ben ik bij ROM-electronics geweest. Zowel het apparaat als de lecherantenne lieten exact dezelfde plek zien waar een waterader liep.

Wellicht dat ‘wetenschappers’ van Skepsis of de Vereniging tegen Kwakzalverij eens zo’n apparaat van ROM-electronics kunnen onderzoeken.

Schijnoplossingen

Wetenschappers hebben wel een punt als het gaat om de kritiek op de oplossingen die worden aangeboden om wateraders en aardstralen te neutraliseren. Zeker ook als zij stellen dat de aanschaf daarvan wordt ingegeven door angst. Werden er in de jaren 50 door ene Mieremet met veel succes aardstraalkastjes verkocht, vandaag de dag gebeurt dat nog steeds. Er is een veelheid aan niet werkende kastjes en apparaatjes te koop om wateraders en aardstralen te bestrijden. In bijna alle gevallen gaat het dan om een kastje dat ergens neergezet moet worden en dan is alles opgelost. Was het maar zo eenvoudig. Een waarschuwing is dan ook op zijn plaats: let goed op bij bedrijven of personen die een kastje voor aardstralen en wateraders aanbieden waarmee alles gelijk in één keer opgelost is. Vraag naar het verhaal. Ook bij mensen die zeggen op afstand wateraders en aardstralen ‘weg’ te denken of te neutraliseren, zou ik goed doorvragen wat er dan precies voor handeling wordt uitgevoerd.  Het is volstrekt oncontroleerbaar of er überhaupt wel iets gebeurt.

Wetenschap en hoogfrequente straling

Steeds meer onderzoeken laten zien dat er gezondheidsschade kan ontstaan als gevolg van hoogfrequente straling. Recent toonde een Zwitsers onderzoek aan dat er schade aan het mannelijk sperma ontstaat als die mannen hun smartphone frequent gebruiken. Al in 2004 stond er in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde:

"De straling van een mobiele telefoon (gsm) kan de hoeveelheid sperma van een man met een derde doen afnemen. Bovendien gaat de kwaliteit van het sperma dat is overgebleven, flink achteruit. Het beweegt zich vreemd voort, waardoor de kans op vruchtbaarheid vermindert. "

In 2023 bevestigde een Zwitsers onderzoek deze conclusies. Naar de toename van prostaakanker is in de VS onderzoek gedaan dat ook de relatie met straling van smartphones aantoonde.

Bij een boer in Frankrijk gingen 40 van de 200 koeien dood enkele weken na het plaatsen van een zendmast op 200 meter van zijn bedrijf. Via de rechter heeft hij afgedwongen dat de zendmast werd uitgezet.

Een Australisch onderzoek toont aan dat er geen verband is tussen smartphones en hersenkanker. Een Amerikaans onderzoek toont aan dat dit verband er juist wel is. Kortom: de wetenschap weet het gewoon niet en wetenschappers zeggen dan dat er meer onderzoek nodig is. Ja, eens, maar ga dat dan ook doen.

Nog zorgelijker is dat er geen onderzoek naar combinaties van hoogfrequente straling plaatsvindt. Mensen hebben niet alleen een smartphone, maar zitten ook de hele dag in de wifi-straling, er staat een zendmast in de buurt en zij hebben allerlei apparatuur die ook hoogfrequente straling maakt: babyfoons, dect-telefoons, draadloze muis, smartwatch, earpods, etcetera. Wordt het niet tijd dat er breder gekeken wordt naar de totale belasting met straling en niet een wetenschappelijke onderzoek naar het effect van de smartphone alleen?

 

Er zijn overal signalen dat teveel in hoogfrequente straling niet goed is, maar de belangen zijn groot. Zeker de belangen van de overheid die miljarden wil verdienen aan de frequenties voor 5g. Dus de Gezondheidsraad blijft braaf zeggen dat de hoogfrequente straling alleen opwarming van het menselijk lichaam veroorzaakt, vergelijkbaar met een magnetron. Er zijn helemaal geen lange termijn onderzoeken die aantonen dat het inderdaad niet schadelijk is. Zo zijn we allemaal proefkonijn.