Straling kan tinnitus veroorzaken

In een  huis zonder straling  woon je veel prettiger!

Oorsuizen en straling

Bij oorsuizen hoor je alsmaar een geluid in je hoofd. Sommige wetenschappers stellen dat 10% van de Nederlanders last heeft van oorsuizen. In Nederland zijn dat dus ongeveer 1.7 miljoen mensen. Best heel veel. Bij veel mensen is dat een hoge pieptoon die lijkt op de toon die er vroeger was bij het testbeeld op tv. Maar ook bromtonen, sissende- en andere geluiden komen veel voor. Een duidelijke oorzaak is niet gevonden. Bij mensen die teveel naar harde muziek luisteren is een beschadiging waarschijnlijk de oorzaak. 

Eén van de oorzaken van oorsuizen zou kunnen zijn dat overactieve hersencellen en zenuwcellen een rol spelen bij deze geluiden (https://nl.wikipedia.org/wiki/Tinnitus). En juist daar ligt de mogelijke relatie met straling: het zou kunnen dat overactieve hersen- en zenuwcellen ontstaan door langdurige blootstelling aan straling. Een soort overprikkeling. Interessant is dan ook dat oorsuizen flink is toegenomen door de toename van de elektromagnetische straling. Hoe simpel is de redenering: het sterk verminderen van de straling zou dan ook deze overactiviteit beperken en het oorsuizen verminderen. Kortom: je huis ontstoren helpt. Er zijn best veel mensen bij wie het oorsuizen is verdwenen of verminderd na het ontstoren van de woning. 

Het kan ook zijn dat het oorsuizen een andere oorzaak heeft: afwijkingen aan bloedvaten, gehoorbeentjes of aan het binnenoor. Dan is er geen relatie met overprikkeling en straling en helpt het ontstoren daar ook niet voor.

Kijk hier hoe het ontstoren precies gaat. 

Toch wel bijzonder dat er maar zo weining mensen de relatie tussen straling en tinnitus leggen. Voor veel mensen is oorsuizen zo vervelend en belastend, dat zij alles doen om het te verminderen. Maar aan verminderen van straling wordt niet gedacht.